Amaç:
  Futbol okulumuzda çok yönlü olarak koordinatif yeteneklerin gelişimi hedeflenir. Bu aşamada; çok sayıda çocuğa spor sevgisi, spordan zevk alma ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak için ağırlıklı olarak futbol içerikli eğitsel oyunlara yer verilir. Kuvvet Çalışmaları çocuk ve genç, ister 6 yaşında olsun, isterse 18 yaşında olsun bilinçli olarak her yaşta yaptırılabilir. Bu yapılmaz ise kuvveti oluşturan kas lifleri işe daha az sayıda katılmaya başlar, bu da motor ünite sayısında azalmaya yani kuvvet kaybına neden olur. Kuvvet çalışmaları, kendi vücut ağırlığı ile, bütün kaslara yönelik kuvvette devamlılık prensibiyle genel kuvvet gelişimi sağlama amacı ile yapılmaktadır.
 
  Bu amaçla ilk önceleri temel duruşlar için önemli olan sırt kasları, kol ve bacak kaslarıyla bunların kirişleri kuvvetlendirilir. Bunlara ek olarak oyun öğesi içeren yarışmalar yaptırılır. Bunlara ek olarak reaksiyon çalışmaları, denge çalışmaları, ritim çalışmaları da yaptırılır. Haftada 3-5 saat futbola katılımı sağlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.
 
Futbol okulunun yapısı:
-        Yaz ve kış dönemi olarak sürekli devam eden, 08 - 15 yaş arası gençlerden oluşan spor okulları faaliyetleri yapılmaktadır.  
-        Spor Okullarımızda tek tip kıyafet giyme zorunluluğu vardır.
-        Yaz döneminde hafta içi 3 gün 1 er saat olan idman programları,  kış döneminde haftada iki gün Cumartesi - Pazar 1,5 saat olarak planlanmaktadır.
-        Her yaş grubu maksimum 25 kişi olarak branşlara ayrılmaktadır.
-        Her yaş gurubunun eğitim ve yetenek düzeyine bağlı olarak geliştirdiğimiz eğitim kitabımıza bağlı olarak futbol oyun kuralları, teknik, taktik, sağlık, beslenme, psikolojik faktörler, sporcu - antrenör, sporcu - hakem, taraftar sporcu ve diğer görevlilerle olan ilişkiler, antrenman bilgisi, malzeme bilgisi vb konularda eğitimler verilmektedir.
-        İki aylık temel eğitimin ardından yetenekli oyuncular antrenörler tarafından belirlenip kendi yaş grubunda ki yarışmacı takımlara dâhil edilmektedir. Böylelikle alt yapıda oyuncu akışının ve yetenek keşfinin bir kısmını sağlamış olmaktayız.
-        Aynı zamanda bu etkinliğimiz ile kentimiz de yaşayan çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, psikolojik yapılarını güçlendirebilmek, kültürel yönünü geliştirebilmek, sosyal gelişimlerine katkıda bulanabilmek ve Manisaspor'un Manisa halkı ile kaynaşmasını sağlayabilmek gibi başka amaçlarda taşımaktayız.