GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

 

Genel Amaç
Manisa spor Kulübü örf ve adetlerine, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, kardeşlik ve Fair - Play ilkelerine bağlı, saygılı ve kültürlü genç sporcularımızın müsabakalara katılımı için gerekli bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel yüklemeler yaparak onların topluma faydalı gençler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunarak kulübümüze ve Türk Futboluna kazandırılmasıdır.

Amaçlar  

Çocukların Her yaş grubunun fizyolojik özellikleri ve gelişimleri göz önüne alınarak, fiziksel yapısının gerektirdiği bilimsel çalışmaların yapılmasıyla, düzenli ve doğru beslenme alışkanlıklar verilerek  BEDENSEL GELİŞİMLERİNİ sağlamak,
 • Teknik becerilerini taktik zekâsı ile bütünleştirmek, bireysel becerisini grup çalışmalarına katabilmek, yaratmak, çabuk ve doğru karar verebilmek, hızlı ve uygun reaksiyon göstere bilmek gibi yeteneklerini geliştirerek   ZİHİNSEL GELİŞİMLERİNİ ilerletebilmek, 
 • Cıvıl cıvıl koşan, gülen, mutlu ve heyecanlı, özgüveni olan kendini seven, duygularını kontrol edebilen, kendisi ve çevresiyle barışık, dostluk ve barış olgusunu ön planda tutan, kişiliği ve sporcu ahlakı ile topluma örnek gençler hedef alınarak PSİKOLOJİK YAPILARINI güçlendirebilmek,
 • Sosyal birey, Sosyal toplum ve toplumsal barışa katkıda bulunan., toplumsal olaylara duyarlı, bu olaylar karşısında fikir ve çözüm Üreten, grup yaşamı,  dayanışma, işbölümü, paylaşma ve yardımlaşma duygularını ileterek   SOSYAL GELİŞİMLERİNİ sağlayabilmek,
 • Sporun dostluk, kardeşlik ve evrensel ilkeleri doğrultusunda bir yaşam biçimi edinen, sanatsal etkinlikleri takip eden alışkanlıklar kazandırılarak sporcumuzun KÜLTÜREL yönünü geliştirebilmek.
 • UYGULAMA AŞAMALARI:
 1. OYUNCU BULMA KAYNAKLARI
 • OYUNCU TARAMA KOMİTESİ:

-        Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu,
-        Alt Yapı Antrenörleri,
-        A Takım İzleme Komitesi

 • SPOR OKULLARI:

-        Yaz ve kış dönemi olarak sürekli devam eden, 08 - 15 yaş arası gençlerden oluşan spor okulları faaliyetleri yapılmaktadır.  

-        Spor Okullarımızda tek tip kıyafet giyme zorunluluğu vardır.

-        Yaz döneminde hafta içi 3 gün 1 er saat olan idman programları,  kış döneminde haftada iki gün Cumartesi - Pazar 1,5 saat olarak planlanmaktadır.

-        Her yaş grubu maksimum 25 kişi olarak branşlara ayrılmaktadır.

-        Her yaş gurubunun eğitim ve yetenek düzeyine bağlı olarak geliştirdiğimiz eğitim kitabımıza bağlı olarak futbol oyun kuralları, teknik, taktik, sağlık, beslenme, psikolojik faktörler, sporcu - antrenör, sporcu - hakem, taraftar sporcu ve diğer görevlilerle olan ilişkiler, antrenman bilgisi, malzeme bilgisi vb konularda eğitimler verilmektedir.

-        İki aylık temel eğitimin ardından yetenekli oyuncular antrenörler tarafından belirlenip kendi yaş grubunda ki yarışmacı takımlara dâhil edilmektedir. Böylelikle alt yapıda oyuncu akışının ve yetenek keşfinin bir kısmını sağlamış olmaktayız.

-        Aynı zamanda bu etkinliğimiz ile kentimiz de yaşayan çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak, psikolojik yapılarını güçlendirebilmek, kültürel yönünü geliştirebilmek, sosyal gelişimlerine katkıda bulanabilmek ve Manisa Spor'un Manisa halkı ile kaynaşmasını sağlayabilmek gibi başka amaçlarda taşımaktayız.

 

 • ÖZEL TURNUVALAR:

-        Yaz döneminde ya da okulların sömestre tatilinde en az 10 takımlı ve 5 erli iki gurup halinde, Manisa da bulunan profesyonel ve amatör takımlarının alt yapılarının katıldığı turnuvalar tertip etmekteyiz.
-        Turnuvalarda belirlenen yaş gurupları, turnuva statüsü ve gerekli sağlık ile güvenlik tedbirleri hazırlanıp Manisa ASKF den izin alınarak düzenlemekteyiz.
-        Düzenlenen turnuvalara tüm alt yapı Antrenörleri izlemeci olarak katılır.  Ayrıca A Takım izleyici antrenörleri de turnuvayı izlemektedirler.
-        Turnuva sonunda tüm izleyiciler ile toplantı yapılıp belirlenen oyuncular kesinleştirilir. Oyuncunun takıma kazandırılması için Kulüpleri ve aileleri ile temasa geçilir
-        Yapılan turnuvalara Manisa da futbola emeği geçen kişilerin adı verilerek kupa ve çeşitli hediyeler dağıtılır. Böylece katlımın devamlı olması ve ilginin fazla olması sağlanır. 

 • OKUL İÇİ TURNUVALAR

-        Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu okul maçları haricinde planlanır.
-        Öncelikle yapılacak okullar belirlenir. Futbol ile ilgili Beden Eğitimi Öğretmenlerinin fikri ve izni alınır. Çünkü Turnuvalarda bize yardımcı olacak olan kişiler Beden Eğitimi Öğretmenleridir.
-        Daha sonra Manisa Milli Eğitim müdürlüğü ve Valiliğin izni alınır.
-        Gerekli sağlık ve emniyet tedbirleri kulüp ve okul işbirliği ile sağlanır.
-        Organizasyon okul içi sınıflar arası olarak düzenlenir.  Belirlenen statü ve sınıflar ile turnuva başlar.
-        Turnuvanın bazı giderleri kulüp ve kulübün bulduğu sponsorlar tarafından karşılanır.
-        Alt Yapıda görevli belirlenen antrenörlerin izlemesi sonucunda yapılan toplantı ile oyuncuların kulübe kazandırılması için gerekli işlemler başlatılır.

.

 • OKUL MAÇLARI

-        Milli Eğitim Müdürlüğünün ve İl Lig heyetinin düzenlediği okullar arası turnuvaların programı alnır.
-        İzleme programı ve izleyici antrenörler belirlenir.
-        Turnuva sonunda izleyici antrenörlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda bir toplantı yapılır.
-        Oyuncu isimleri üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra kulübe kazandırılması için gerekli girişimler başlatılır.

 • SEÇMELER

-        Öncelikle hangi yaş guruplarında yapılacağı tespit edilir.
-        Daha sonra tarihi belirlenir.
-        Kamuoyuna tanıtım ve duyurumu basın ve iletişim araçları aracılığı ile yapılır.
-        Genellikle sezon öncesi Temmuz ayı sonu, Ağustos ayı başı gibi planlanır.
-        Katılacak olan oyuncuların özlük bilgilerinin olduğu bir form doldurt turulur.
-        Tüm gerekli sağlık ve emniyet tedbirleri alındıktan sonra seçmeler başlatılır.
-        Seçmelere tüm Alt Yapı Antrenörleri ile birlikte A Takım izleme komitesi de katılır.
-        Seçmeler her yaş gurubunda 1 gün maç ,1 gün dinlenme şeklinde tam üç maç organize           edilerek yapılır.
-        Yapılan tüm maçlara ait istatistiksel veriler önceden geliştirdiğimiz form aracılığı ile           manuel olarak el notasyon sistemine daha sonra bu veriler kendi geliştirdiğimiz özel           bir yazılım aracılığı ile bilgisayara sayısal olarak kayıt edilir.
-        İlk maçta çok yeteneksiz olan oyuncular elenir.
-        En son oynanan maçın ardından bir değerlendirme toplantısı yapılır.
-        Belirlenen oyuncular kendi yaş kategorisinin sezon başı hazırlık kampına davet edilir.
-        Bu kampta ta beğenilen oyuncuların kulübe kazandırılması için gerekli işlemler başlatılır.

 • RESMİ MÜSABAKALAR:

-        Türkiye Futbol Federasyonu ve ASKF lerin birlikte organize ettiği resmi müsabakalar belirlenen izleyiciler tarafından tüm sezon takip edilir.
-        Sezon sonunda yapılan toplantı ile alınması gereken oyuncular tespit edilir.
-        Belirlenen oyuncular kendi yaş kategorisinin sezon başı hazırlık kampına davet edilir.
-        Bu kampta da beğenilen oyuncuların kulübe kazandırılması için gerekli işlemler başlatılır.

 • OYUNCULARIN KULÜBE KAZANDIRILMASI

-        Oyuncu lisanslı ise öncelikle kulübü ile temasa geçilir. Kulübünün izni alınır.
-        Daha sonra velisi ile görüşülür. İzni alınır.
-        En son lisans için gerekli evraklar istenir.
-        Lisanslaması yapılır.
-        Özlük dosyası hazırlanır.

1.9 OYUNCU SEÇİMLERİNDE DİKKATE ALINAN NOKTALAR:

            Yetenek seçimi, kısa süreli tek tip bir değerlendirmeyle yapılması sakıncalı olan bir olgudur ve çoğu zaman yetenek konusunda yanılgıya düşülmesi ve telafi edilmesi mümkün olunmayan bir noktaya gelinmesine neden olur. Bu nedenle, bu çocukların seçimi, takibi ve değerlendirmesi, Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu olan Teknik Direktör ve tüm teknik personelin görevidir. Bu seçimde, puanlama sistemiyle çocuk ve gençlerin takibi esastır.
Üstün başarılı ve yetenekli olanların değerlendirilmesi, her yaş gurubu için hazırlanmış olan başarı puan tablosundan bakılarak belirlenir. Bu puanlamaya göre alınan toplam puanlar gurup içi ve dışı değerlendirmeye alınır.  Kendi yaş kategorisinde veya bir yaş üstü yaş gurubunda en yüksek puanı alan çocuk ve gençler; yetenek takibine alınır.

2.   OYUNCULARDAKİ ÖZELLİKLER

2.1 Fiziksel Özellikler
Koordinasyon
Dayanıklılık
Çabukluk, Esneklik
Kuvvet
Sürat

2.2 Teknik ve Taktik Özellikler
Teknik Kapasite
Topa Yatkınlık
Yaratıcılık
Oyun Zekâsı
Defans ve Ofans Özellikler
Takım Oyununa uyumu ve verimi

2.3 Kişisel ve Çevresel Özellikler
Aile
Okul
Çevre
Psikolojik özellikler

3 . BİLGİ İŞLEM ARŞİVİ

3.1 ÖZLÜK DOSYALARI:
-        Kişisel bilgilerin olduğu form,
-        Aile bilgilerinin olduğu form,
-        Kimlik fotokopisi.
-        Sağlık bilgileri dosyası ve bağlı olduğu sağlık kurumu bilgisi.
-        Antrenman ve maç bilgileri ile raporlarının olduğu dosya.
-        Uygulanan test ve ölçümlemelerin dosyası,
-        Okul bilgileri ve okul durum takibi dosyası.

3.2 PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARI:
-        Antrenör ve çalışanların kişisel bilgilerini içeren dosyalar.
-        Yeterlilik belgelerinin olduğu dosyalar.
-        Aldıkları kurs, katıldıkları seminer ve panellere ait belgeler.

3.3 HAFTALIK TOPLANTILAR:
-        Teknik kadrolarla Haftalık planlamalar antrenman ve maçlar için,
-        Olası terslikler ve oyunculardan kaynaklanan disiplinsizlik ve benzeri konularla ilgili değerlendirmeler,
-        Olası ihtiyaçlar,
-        Çalışan personelle haftalık iş planın hazırlanması,
-        Personelin istek ve talepleri,
-        Tesis kullanım alanlarında oyuncuların tutumu ile ilgili takdir ve şikayetlerin dinlenilmesi,
-        Tüm toplantının dökümante edilerek dosyalanması,
-       Yılsonu değerlendirme yapılması ve önümüzdeki yılın kabataslak bir planının hazırlanması,
-        Tüm yapılanların Gençlik Geliştirme Programından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne rapor edilmesi.

3.4 TAKIMLARLA İLGİLİ DOSYALAMA:
-        Belirlenen fikstürün dosyalanması.
-        Kart takibi olan liglerde tablonun hazırlanması,
-        Puan cetveli takibinin yapılması,
-        Takımın Haftalık maç raporlarının dosyalanması,
-        Antrenman programının dosyalanıp ayrıca sporcuların görebileceği yerlere asılması,
-        Antrenmanlarda uygulanan programın dökümante edilmesi.
-        Yapılan test ve ölçümlemelerin ayrıca tutulması.
-        Sağlık bilgilerinin dosyalanması ve bağlı olduğu kurum bilgileri.
-        Hakem raporlarının dosyalanması,
-        Sezon değerlendirmesi.
-        Gönderilecek ya da alınabilecek oyuncular ile ilgili değerlendirilme yapılması.
-        Bir sonraki sezonun yüzeysel planlanması.
 

4. EĞİTİM VE ANTRENMANLAR

Eğitim ve antrenman programı çağı ve dünyayı yakalama çabası içerisinde, her şeyin çocuklar, gençler için olduğunun ilke edinilerek planlanmaktadır.
Eğitim çalışmalarımız geliştirdiğimiz yetenek geliştirme modelimize bağlı olarak basamaklama yöntemi ile işlenmekte ve sporcuların aile yapısı incelenerek, okul ve mesleki eğitimleri yakın takibe alınarak problemlerinin çözümüne yardımcı olunmaktadır. Aile yapısı incelenirken, sporcuların ekonomik durumları göz önünde bulundurularak dengeli beslenmeleri incelenmekte ve gerektiğinde beslenme yardımı yapılmaktadır.
Ayrıca erken yaşlarda futbola yönlendirilen çocuk ve gençler yapı olarak, çok yönlü özellikler sergilerler. Yine erken yaşlardaki çocukların özelliği olarak, çocukların çok yönlü fonksiyonel özelliklerinin geliştirilememesi; ilerleyen yaşlarda daha sınırlı antrenman kapasitelerine sahip olmalarına ve tüm potansiyellerini geliştirememelerine zemin hazırlamaktadır. Benzer şekilde çok yönlü olamayan erken yaşlardaki antrenmanların erken yaşlarda spesifik antrenmanlara yönelmeyi; bu durumun, küçük ve genç yaşlarda başarılı futbolcuları, ancak erişkin ilerlemiş evrelerde gelişimleri durmuş, vasat futbolcuların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle, çocuk ve gençleri erken yaşlarda çok yönlü spor karakterli bir antrenman programı içerisinde; ilerleyen yaşlarda futbola özgü yüksek antrenman kapasitesi olan bir yapıyla; yarışma ve testlerle seçerek yönlendirmekteyiz.

 

GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

 

Takımlar ve Organizasyonlar

PAF TAKIM
Amaç: Ergenlik döneminden 3-5 yıl sonra cinsel hormonların devreye girmesiyle kemiklerin uzunluğuna büyümesi yavaşlar. Uyum yeteneği tekrar izlenmeye başlar. Kalp-dolaşım sistemi, adale, yetişkinlerde olduğu gibi antrenmanlarla geliştirebilir. Antrenman yüklenimleri büyüklerde olduğu gibi sıklaştırılabilir. Antrenmanlar müsabaka koşullarına uygun, yüksek tempolu, teknik-taktik ve kondisyon amaçlı (kombine) çalışma formlarını ihtiva eder. Çözümü bulacak yaşta olduğu için çözüm istenir. Bu sporcuları eğitmek diğerlerinden daha problemli ve zaman alıcıdır. Eğitim bundan sonra devamlı kulüpte olmakta, kendi kararlarını kendisi vermek durumundadır. Bu yaş grubunda amaç üst düzey verim sağlamaktır.
Bu yaş grubundaki oyuncuların deneyim kazanmaları. Profesyonel liglerde oynayabilecek oyuncuların müsabaka deneyimlerini arttırmak.
Bu amaçla aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır;

   • İleri düzey teknik/taktik ve oyunsal becerilerin geliştirmesi,
   • Sık aralıklı koruyucu çalışmalar,
   • Üçlü veya çoklu periyodizasyon,
   • Haftada 9-12 saat Futbola özgü teknik/taktik ve yüksek performans antrenmanı.

           
DSGL
Amaç: Kulübümüzde DSGL ve PAF Takım oyuncuları yaş grubu itibari ile birlikte ele alınmaktadırlar. Bir üst lig olan PAF ligine oyuncu vermek ve müsabaka deneyimlerini arttırmaktır. Oyuncu gelişimini sürdürmek. Müsabaka deneyimini arttırmak. Kendi yaş grupları içinde rekabet ortamını geliştirmek.
           
B GENÇ
Amaç: Bu yaş grubunda biyolojik ve takvim yaşları açısından çocuklarda büyük farklılıklar görülür. (Özellikle 13-14 yaş) Takvim yaşı ilerledikçe bu iki gelişim durumları arasındaki farklılık da azalır. Burada önemli olan daha önceki yıllarda kabul edildiği gibi, çocuğun koruma dönemi içerisinde olmadığının bilinmesidir. Boy ve uzuvlardaki uzama ile beraber çocuğun, iç organları da gelişmekte ve kuvvetlenmektedir. Çünkü kalp volümleri daha büyüktür, Max.02 alımları da yüksek ve adaleleri daha kuvvetlidir. Çocuğun bu uzama ve gelişme dönemindeki psikolojik durumu çok hassas ve zayıf dengelidir. Kontrollü olarak verimsel antrenman yapılması amaçtır, bu nedenle aşağıdaki faktörler dikkate alınır;
-        Futbola özgü fiziksel ve kondisyonel özelliklerin geliştirilmesi,
-        Müsabaka içerisinde teknik ve oyunsal becerilerin geliştirilmesi,
-        İleri düzeyde taktik hazırlık
-        Teknik/Taktik becerilerin sporcuya göre özelleştirilmesi,
-        İleri düzey zihinsel hazırlık,
-        Özelleşme,
-        İkili veya üçlü periyodizasyon
-        Haftada 6-9 saat Futbola özgü teknik/taktik ve fitness antrenmanı

U - 15 / U - 14 / U - 13 Takım
Amaç: Kondisyonel biomotor yeteneklerin sistematik olarak gelişimi ile elde edilen başarılarda bir düzenliliğin sağlanması hedeflenir. Çok yönlülük ilkesine bağlı kalarak, yetenekli olduğu mevkinin teknik eğitimi verilir. Düzenli olarak yarışmaya katılımla yetenekli olduğu mevki belirlenir. Futbola özgü ve diğer sporlara katılımı sağlayıcı haftada 4-6 saat antrenman yapılmaktadır. Maç kazanmanın amaç olarak görülmediği bu yaş gurubunda hedef oyuncuların teknik becerilerini ve biomotor yetilerini geliştirmektir.

U - 12 / U - 11 Takım
Amaç: Futbol tekniklerinin dinamik temellerini oluşturan genel kondisyonel ve koordinatif biyomotor özelliklerin çok yönlü gelişimi işlenir. Kontrollü olarak yaşa uygun müsabaka etkinliklerine başlanır. Futbola özgü ve diğer sporlara katılımı sağlayıcı haftada 4 saat antrenman yapılmaktadır. Futbol kültürünü, takım olmayı, paylaşımı, birlikteliği, sosyalleşmeyi, psikolojik ve bedensel gelişimin yanında genel ahlak kuralları çerçevesinde sağlıklı bireyler yetiştirmek. 

Futbol Okulu
Amaç: Futbol okulumuzda çok yönlü olarak koordinatif yeteneklerin gelişimi hedeflenir. Bu aşamada; çok sayıda çocuğa spor sevgisi, spordan zevk alma ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak için ağırlıklı olarak futbol içerikli eğitsel oyunlara yer verilir. Kuvvet Çalışmaları çocuk ve genç, ister 6 yaşında olsun, isterse 18 yaşında olsun bilinçli olarak her yaşta yaptırılabilir. Bu yapılmaz ise kuvveti oluşturan kas lifleri işe daha az sayıda katılmaya başlar, bu da motor ünite sayısında azalmaya yani kuvvet kaybına neden olur. Kuvvet çalışmaları, kendi vücut ağırlığı ile, bütün kaslara yönelik kuvvette devamlılık prensibiyle genel kuvvet gelişimi sağlama amacı ile yapılmaktadır.
Bu amaçla ilk önceleri temel duruşlar için önemli olan sırt kasları, kol ve bacak kaslarıyla bunların kirişleri kuvvetlendirilir. Bunlara ek olarak oyun öğesi içeren yarışmalar yaptırılır. Bunlara ek olarak reaksiyon çalışmaları, denge çalışmaları, ritim çalışmaları da yaptırılır. Haftada 3-5 saat futbola katılımı sağlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.
 

Mali ve İdari İşler
Mali ve İdari bölüm başta beslenme olmak üzere, sporcu ve personelimiz her türlü ihtiyacını giderebilmek amacıyla Kulübümüz Finans Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Lisans işlemlerin takibini yapar.  Sarı ve kırmızı kart takibini yapar. Maç istatistikleri tutar.  Her türlü yazışmaları kulüp müdürlüğü bünyesinde koordineli bir şekilde yapar.

Tesisler ve Malzeme
Kulübümüz Tarık Almış Caddesi - Tarık Almış Spor Tesisleri - Laleli mevkiinde kullanımında olan 1 adet çim saha, 1 adet kondisyon salonu, 1 adet tam donanımlı 25 kişilik yatakhane, kütüphane, yemekhane, kafeterya, etüt odası bulunmaktadır. Yine kulüp tarafından Gençlik Spor İl Müdürlüğünden sezonluk olarak kiralanan 2 adet suni çim saha bulunmaktadır. Zaman zamanda Manisa Belediye Spora ait Çim sahadan da faydalanılmaktadır. Ayrıca her yaş grubu için kullanılabilecek çeşitli sportif malzemeler kulübümüz tarafından karşılanmakta ve belirli süreler ile değiştirmeler ve ilaveler yapılmaktadır.

Konaklama ve Beslenme
İdari birimimiz tarafından kontrolü ve işlevselliği sağlanan toplam 25 yataklı tesisimiz bulunmakta ayrıca 3 katlı lojmanımız ile birlikte 25 oyuncumuzu barındırmaktayız.        Bir adet hem sporculara hem de personelimize hizmet veren yemekhanemiz bulunmaktadır.

Ödüllendirme ve Disiplin
Kulübümüzce ödül ve disiplin kavramı şu anlamdadır. Pek çok kişi "disiplin" kelimesini ana babaların çocuklarına, antrenörlerin sporcularına terbiye vermek için yaptıkları bir baskı olarak görür ve çoğunlukla "cezalandırma" ile eşanlamlı değerlendirilir. Fakat disiplin uygun verildiği takdirde davranışı yönlendirmeyi amaçlayan bir eğitimdir. Disiplin her zaman uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Disiplin çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme ya da iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır. Sporcularımıza doğru davranışlar öğretmek için en etkili yöntem pozitif ödüllendirmedir.
Pozitif ödüllendirmeyi kısaca özetlersek "kazanılması istenen davranışlar daima ödüllendirilmelidir ama istenmeyen davranışlarda ödül yoktur. Ödüllendirilen davranışlar ise genellikle tekrarlanır.
Bununla ilgili 2009 - 2010 sezonun da uygulamaya geçilmesi düşünülen ve Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretimler Disiplin talimatnamesi baz alınarak hazırlanan bir talimatnamenin çalışmaları bitirilmek üzeredir.

Transferler
Altyapı sporcularımızın %70'lik kısmı yapılan seçmeler vb durumlar ile kulübümüze kazandırılmaktadır. %30'luk kısım ise seçmelerde beğenilen sporcu bir kulüpte lisanslı ise ikili görüşmeler, malzeme yardımı vb gibi çalışmalar yapılarak kulübümüze kazandırılan oyunculardan oluşmaktadır. Profesyonel takıma aday olabilecek uzun ve kısa vadeli yapılanma programına göre transfer yapılmaktadır.

Genç Oyuncuların Eğitimi
Sporcularımızı eğitirken bizler için en önemli kavramlardan biride sporcumuzun okulu ile olan ilişkimizdir. Bu amaçla ilköğretim ve lise düzeyinde olan sporcularımızın okulu eğitim yılı başlangıcında ortak proje yürüttüğümüz okullardan seçilmekte, üniversite eğitimi alan sporcularımızın okulları ile de sürekli iş birliği yapılmaktadır. Sporcuların devam devamsızlık ve ders durumları sürekli takip edilmekte duruma göre sporcu velisi ile irtibat kurulmaktadır. Okullarında başarılı olanlar ödüllendirilirken başarısız olan sporcularda minimum cezalarla uyarı niteliğinde cezalandırılmaktadır.

Genç oyunculara yönelik sağlık desteği
Sporcularımızın basit sağlık problemlerine ilk olarak Masörümüz müdahale etmektedir. Masörümüz durum ciddiyse direk olarak sporcuyu kulüp doktoruna sevk etmektedir. Kulüp doktoru ise gerekli gördüğünde kulübümüzde yapılamayacak müdahaleler için sporcuyu Manisa da bulunan ve Kulübümüzün anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşuna ( Vatan Hastanesi ) sevk eder. Sporcu sağlığına kavuşana kadar gereken her şey yapılır. Sezon başında her sporcunun bağlı bulunduğu sosyal güvencesi tespit edilir. Sporcu eğer bir sosyal güvenceye sahipse onunla değilse de tüm masrafları kulüp tarafından karşılanır.

Genç Oyuncuların Futbol Oyun Kurallarına İlişkin Eğitim Programı
Sporcularımıza yönelik Futbol Oyun Kurallarına İlişkin Eğitim Programı Manisa il hakem kurulunun yardımı ile her sezon başı ve devre arasında yapılmaktadır.  İl Hakem Kurulunun görevlendirdiği bir hakem kulübümüze gelerek takım takım programlayarak 15 günlük bir süreç içerisinde eğitimi tamamlamaktadır. Eğitim tesislerimizde bulunan gerekli teknik donanımın olduğu dinlenme salonunda gerçekleştirilmektedir.